Σκούπες

Johnston                               Mathieu                              Ravo


Dulevo                                  Bucher                                Karcher 


Unieco                                   Sicas                                  Hako


Schmidt                                JCB Bobcat                         Unimog


Caterpillar                             Faun                                   Trilety


Scarab                                  Elgin                                   Nilfisk


RCM                                     Boschung                           MFH


Frimokar                               Egholm                              Applied


Gianni Ferrari